Użytkownicy online

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Jak do nas trafić!

Wydarzenia 2012-2016

 

3 marca 2016r. W ramach Międzynarodowego Dnia Modlitwy Kobiet w zborze bydgoskim odbyło się nabożeństwo poświecone roli kobiet w kościele, oraz misji jaką mają do wypełnienia siostry. Podczas nabożeństwa został odczytany list z Generalnej Konferencji „ Czy wystarczająco się modlicie?”.Pytanie to jest również przesłaniem i zachętą do wytrwałej i cierpliwej modlitwy. Pobożne kobiety , gotowe do służby i modlitwy posiadają wielki potencjał niesienia pomocy i  dobrej nowiny innym. Matki, żony, siostry… zawsze mogą ofiarować swoją modlitwę, budują mur warowny wokół swoich rodzin. Modlitwa jest bezcennym darem jaki dał nam Pan Bóg, wystarczy się nim dzielić. Przewodniczący  Diecezji Zachodniej brat Ryszard Jankowski zaprezentował w projekcji multimedialnej przesłanie Melody Mason „Ośmielajcie się prosić o więcej - cztery Boże klucze do obfitych duchowych błogosławieństw” .Nie zabrało czasu na dzielenie się doświadczeniami. Do wspólnych modlitw za kobiety  poprosiła siostra Halina Jankowska, pełniąca funkcję Dyrektora Sekretariatu ds. Misji Kobiet ,mająca szczególny wkład w organizację tego pięknego nabożeństwa.  Najmłodsi uczestnicy zaprezentowali nową drużynę Pathfinder, która powstała w naszym okręgu. Dla wszystkich gości i zborowników przygotowano wspólny posiłek.

12192723 1044672512260820 1175248020 o 1

2016-03-05-0512

 

W dniu 16 Stycznia 2016r. w zborze bydgoskim odbyła się uroczystość pożegnania Pastora Piotra Zawadzkiego. Po ponad ośmiu latach pracy w bydgoskim zborze podejmuje on  służbę w Poznaniu. Brat Pastor Piotr Zawadzki przybył do naszego zboru wraz z małżonką Beatą oraz dwiema córkami Aleksandrą i Agnieszką. Błogosławiona praca dla Pana, którą podejmował Pastor Piotr Zawadzki zaowocowała przyjęciem chrztów przez wiele osób, nie tylko w zborze bydgoskim, ale podległym Pastorowi okręgu. Cała rodzina Pastora zaangażowana była w życie zborowe. Siostra Beata prowadziła zajęcia katechetyczne i  lekcje szkoły  sobotniej dla dzieci. Organizowała , wraz z dziećmi z naszego zboru, charytatywne aukcje, z których dochód przekazywano dla  osób potrzebujących pomocy. Aleksandra służyła zborowi talentem muzycznym, Agnieszka pracą z dziećmi . W trakcie uroczystości pożegnania starsi zboru Wiesław Stachura i Mieczysław Kaproń podziękowali Pastorowi Piotrowi Zawadzkiemu i jego małżonce za poświęconą pracę, życząc Bożego Błogosławieństwa na dalsze lata służby dla Pana Boga. Podczas uroczystości wystąpiły dzieci i młodzież w programie noworocznym a na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały upominki noworoczne od całego zboru. Ich szczęśliwe i uśmiechnięte buzie radowały serca wszystkich zborowników.

 

Jak co roku, również tym razem w weekend lutowo - marcowy, w naszym zborze siostry Beata i Ania zorganizowały dla dzieci biwak na zakończenie ferii. W tym roku uczestniczyły w nim również dzieci z Inowrocławia i Włocławka.

Po sobotnim nabożeństwie dzieci zjadły wspólny posiłek, po którym w czasie spaceru  rozdawały zaproszenia na wykłady zatytułowane „Niezwykłe nauki Jezusa Chrystusa”, które będą się odbywały w każdą sobotę i niedzielę od 7 do 29 marca. Następnie odbył się konkurs biblijny.  Po sabacie rozpoczęła się ciekawa prelekcja na temat "Kraina zdrowych słodyczy". W pierwszej części dzieci z dużym zainteresowaniem obejrzały slajdy mówiące o tym, czym możemy zastąpić cukier. O ile informacja, że mogą to być owoce zawierające fruktozę, nie wywołała zdziwienia, to  kolejna wiadomość, że są to także rośliny strączkowe  również zawierające cukier w naturalnej postaci, wzbudziła większe zdziwienie. Dzieci zachęcone zostały  do spożywania owoców i innych zdrowych produktów zastępujących słodycze. Następnie odbyły się zajęcia praktyczne - komponowanie ze zmielonych  daktyli , rodzynków, fig i śliwek, własnych zdrowych słodyczy. Cała zabawa, która przyniosła dzieciom dużo radości, zakończyła się degustacją.

 

Zbór w Bydgoszczy 24 lutego br. pożegnał brata w Chrystusie Panu Jana Czajkowskiego. Na życzenie zmarłego pogrzeb odbył się w rodzinnej miejscowości Czernikowo oddalonej o około 80 km od Bydgoszczy. Brat Jan przeżył blisko 63 lata. 12 lipca 1996 roku zawarł przymierze z Bogiem poprzez Chrzest Święty przez zanurzenie. Z natury był cichy i skryty. Uroczystość pogrzebową poprowadził pastor okręgu bydgoskiego Piotr Zawadzki. W smutnych chwilach rozstania,  usłyszeliśmy słowa nadziei o życiu wiecznym, które obiecał nam Pan Jezus. Obietnice Bożego Słowa pozwalają nam na radosne oczekiwanie powrotu naszego Zbawiciela i ustanowienie królestwa w którym nie będzie już bólu, śmierci i łez. Dziękujemy zborowi toruńskiemu za liczebne wsparcie i aktywny udział w tej uroczystości.

 

10 stycznia 2015 roku nasze dzieci zborowe zaprezentowały noworoczny program artystyczny, a dorośli przygotowali dla nich upominki z tej okazji, które zostały wręczone po nabożeństwie. Dzieci z kolei obdarowały każdego   błogosławieństwami na Nowy Rok.  

 

3 stycznia 2015 roku nasza zborowa rodzina powiększyła się o kolejne dzieci Boże. W tak piękny sposób rozpoczął się Nowy Rok w KADS w Bydgoszczy. Do chrztu przystąpili młodzi ludzie – małżeństwo: Kasia i Michał. Chrztu dokonał pastor Piotr Zawadzki, który podkreślił, że w tym wyjątkowym dniu uroczystość wraz z nimi przeżywa obecna w kościele najbliższa rodzina Kasi i Michała oraz liczna zborowa rodzina. Na podstawie historii Nikodema, pastor przedstawił stanowisko Biblii na temat chrztu. Wyjaśnił też, że Pismo Święte nie wskazuje wieku najlepszego do podjęcia decyzji o pójściu za Chrystusem, jednak rodzice nie mogą podjąć za dziecko tej najważniejszej w  życiu człowieka decyzji.  O chrzcie niemowląt zadecydowano na synodzie w Kartaginie w roku 418, a w roku 1200 wprowadzono kolejną niebibilijną  zmianę, zamiast zanurzenia – pokropienie. Przed zanurzeniem pastor przytoczył słowa Pisma: „Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu” (Rz. 10.9-10). Oprawą uroczystości Chrztu Świętego były piękne pieśni w wykonaniu zespołu z Chełmna, który zawsze gorąco witamy w naszym zborze. Po nabożeństwie zbór wraz z gośćmi spotkał się na agape, aby cieszyć się tym wydarzeniem, wspólnotą i przedłużyć te chwile. 

 

18 października 2014r. w bydgoskim zborze obchodziliśmy Dzień Dziękczynienia. Istotą nabożeństwa w tym sobotnim dniu było dziękczynienie składane naszemu Panu. Mamy wiele powodów, aby dziękować Panu Bogu. Młodzi ludzie z naszego zboru uraczyli nas pięknie wykonanymi utworami: „Łyżka miodu”, „Wdzięczność”, „Moja modlitwa”, „Gratis”, „Droga ziarna siewnego”, które otwierają serca i umysły na cudowne dzieła Boże. Nastroju tego dnia dopełniły dary ziemi  skomponowane przez naszą siostrę Dankę w barwny i pachnący naturą obraz. Cały rok czekamy, aby oglądać te piękne dzieła naszego Stwórcy, a one za każdym razem zachwycają nas na nowo.

Jesteśmy wdzięczni.

2014-10-18-5554

 

W dniach 22 – 30.08.2014r. w Bydgoszczy odbył się Modlitewno-Ożywieniowy Obóz Misyjny, a w dniach 30-31.08.2014 II Zjazd Misyjnej Grupy Terenowej Okręgu Kujawskiego pod hasłem „...aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa” (2 Kor. 12,9), w którym łącznie wzięło udział 27 osób. Jednym z uczestników obozu był Andres z Gwatemali, który przyjechał do Polski, aby studiować na WSTH.

Program obozu był tak ułożony, by było w nim miejsce na dwukrotne w ciągu dnia wyjście misyjne i wykłady (do południa i po południu) tak, aby mogły w nich wziąć udział również pracujące osoby ze zboru.

Dzień rozpoczynał się zawsze  osobistym czasem z Panem Bogiem i obowiązkową gimnastyką , a po nabożeństwie i śniadaniu miały miejsce wykłady na temat "Zasad
interpretacji Pisma Świętego", które prowadził pastor Piotr Hoffmann, a także różnego rodzaju szkolenia i warsztaty prowadzone przez pastora oraz inne osoby.

Przez pierwsze trzy dni wieczorem odbywały się wykłady pt."Ellen White - Posłaniec Pana", wyjaśniające m.in. dlaczego Kościół Adwentystów Dnia Siódmego uważa, że Ellen White jest Bożym prorokiem.
Od wtorku do soboty o godz. 19:00 słuchaliśmy wykładów z Księgi Objawienia i Księgi Daniela, na które przyszły również zaproszone przez nas osoby "z zewnątrz". Wykłady te prowadził pastor Piotr Hoffmann. Jedna z uczestniczek spoza Kościoła po wykładzie powiedziała nam, że bardzo jej się podobały wykłady i że Pan Bóg ostatnio "kładzie jej na sercu" sprawę soboty.

We wtorek w ramach dopołudniowego programu duchowego zorganizowaliśmy wycieczkę do pobliskiego leśnego parku, gdzie na łonie natury wielbiliśmy naszego Boga śpiewem i modlitwą. Wysłuchaliśmy też kazania, które wygłosił pastor Piotr Zawadzki.
Po obozie w Bydgoszczy zostały kontakty z odbytych misji do osób, które chcą uczestniczyć w lekcjach biblijnych, chwała niech będzie za to Panu Bogu.

W czasie tego obozu dzięki Panu Bogu mieliśmy miłą, ciepłą atmosferę i możliwość stawienia czoła różnym wyzwaniom, co pozwoliło poznać nam nasze dary, którymi Pan Bóg nas obdarzył.

 

12 lipca 2014r. na kampie w Zatoniu chrzest przyjęła nasza najmłodsza siostra Kinga. Kinga została przyjęta do zboru 13 września. Wzruszona powiedziała,  że wybierając Pana Jezusa wybrała życie. Pan Jezus jest światłością jej życia. Ten sobotni dzień był szczególnym nie tylko dla Kingi, ale też dla całej rodziny zborowej, do której dołączyło kolejne dziecko Boże.
Również 13 września miało miejsce rozpoczęcie roku katechetycznego. Motywem przewodnim tej uroczystości były słowa Psalmu 119 „W sercu moim przechowuję słowo Twoje”. Cały zbór modlił się za dzieci, które są nie tylko naszą przyszłością, ale i teraźniejszością, aby Słowo Boże było w ich sercach. 

 

12 kwietnia 2014r. w Bydgoszczy odbył się zjazd okręgowy. Gościliśmy siostry 

i braci ze zborów w Chełmnie, Chojnicach, Grudziądzu, Inowrocławiu, Toruniu, Włocławku, a także ze Stargardu Szczecińskiego. Jak co roku wszyscy oczekiwali tego spotkania. Przedstawiciele zborów dzielili się swoimi doświadczeniami z pracy misyjnej, którą prowadzą zarówno w formie wyjść ewangelizacyjnych, jak również poprzez działalność charytatywną - pomoc żywnościową dla najuboższych. 

Po wspólnym posiłku, siostry i bracia wyszli do bydgoszczan ze Słowem Bożym, a w popołudniowej części zjazdu dzielili się spostrzeżeniami z wyjścia. Takie chwile pozwalają pogłębić naszą więź ze Stwórcą, dają siłę trwania przy Nim zarówno w dobrych momentach naszego życia, jak i w trudnych chwilach, które razem łatwiej przejść. Uczestnikom zjazdu dużą przyjemność sprawił występ chóru z Chełmna oraz koncert brata Wojtka z Torunia na fletni Pana.

 

6 kwietnia br. s. Katarzyna Lewkowicz- Siejka, która od wielu lat zajmuje się promocją zdrowia gościła w naszym zborze z wykładami na temat :

„Poznaj wroga – toksyczne substancje wokół nas”.
„Cukier – legalny narkotyk. Jak wyjść z nałogu?”.

W wykładzie uczestniczyło ok. 40 osób, w tym duża część spoza zboru. W pierwszym wykładzie s.Katarzyna Lewkowicz-Siejka zwróciła uwagę , że żyjemy w otoczeniu trujących chemikaliów: ftalanów, teflonów, bisfenoli, pestycydów, rtęci i wielu innych toksyn. Ma to ogromny wpływ na zaburzenia hormonalne wywołujące wiele chorób. Nieustannie zanieczyszczamy nasz organizm substancjami toksycznymi nie tylko poprzez jedzenie, picie, oddychanie zanieczyszczonym powietrzem, używanie kosmetyków, ale również w wyniku kontaktu z odzieżą, sprzętami, przedmiotami codziennego użytku, materiałami budowlanymi i wszystkim co nas otacza.

 W drugiej części wykładu słuchacze dowiedzieli się, że cukier jest niszczącą substancją chemiczną, uzależnia jak narkotyk, powoduje wiele chorób, w tym nowotworowych i psychicznych. 

Powodzeniem cieszyła się przygotowana specjalnie na tę okazję degustacja słodyczy bez cukru, które są doskonałą alternatywą dla osób lubiących smak słodyczy.

 

W dniach 21-23 marca 2014r. w bydgoskim zborze pod hasłem „Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi” (Mt.4.19), odbył się pierwszy zjazd grup terenowych województwa kujawsko - pomorskiego. W zjeździe uczestniczyły 32 osoby z sześciu zborów. Grupy terenowe są okręgowymi grupami misyjnymi. Obecnie działa siedem grup terenowych, a tworzona jest ósma. Podczas wyjścia misyjnego wypełniono 80 ankiet, rozdano 970 ulotek, 39 książek, 49 "Znaków Czasu" oraz wiele broszur. Nawiązane zostały kontakty z osobami zainteresowanymi.

Siostry i bracia z całej Polski w apelu ewangelizacyjnym podczas sobotniego nabożeństwa wskazywali na Bożą moc zmieniania ludzi. Brat Daniel opowiedział o objawieniu Bożej łaski w swoim życiu. Dowodem cudownego Bożego działania jest wyrwanie młodego człowieka – Daniela ze złego życia i skierowanie go na drogę prawdy i chodzenia z Bogiem.

Siostra Beata z okręgu mazowieckiego opowiedziała o grupie terenowej z Płocka, która z Bożą pomocą dotarła ze Słowem Bożym do człowieka skazanego na karę pozbawienia wolności za ciężkie przestępstwo. Człowiek ten, za sprawą Ducha Świętego przyjął Ewangelię i Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Ten przykład podziałał na kilka osób z jego rodziny, które w najbliższym czasie również zawrą przymierze z Panem.

Brat Marian z Wrocławia, który uczestniczył w obozie dla seniorów, opowiedział jak Bóg prowadził go w życiu, a on z wdzięczności do końca swoich dni pragnie Jemu służyć.

Siostra Terenia i brat Mirek z naszego zboru opowiedzieli o działaniach bydgoskiej grupy terenowej. Działania te wspiera modlitwą 30-osobowa grupa modlitewna. Zorganizowano 10 wyjść misyjnych, 10 osób wyraziło chęć szkolenia się do pracy ewangelizacyjnej.

 Wizja na przyszłość: w czasie najbliższego kwartału budowanie więzi ze wszystkimi zborami z okręgu, odwiedzanie ich, opowiedzenie o odbytym spotkaniu GT, wspólne wyjścia misyjne, wnikliwsze poznanie potrzeb zborów, wyszukiwanie nowych liderów, utrzymywanie kontaktu telefonicznego.

 Dyrektor Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej pastor Paweł Lazar powiedział, że do zeświecczonych społeczeństw można docierać z programem zdrowia oraz z misją społeczną skierowaną do ludzi potrzebujących pomocy. Pastor zaapelował o stworzenie w całym kraju grupy modlących się osób, które poprzez modlitwę za misję społeczną, będą wspierały osoby wykonujące służbę dla innych.

29

 

W dniach 8 – 9 lutego w naszym zborze pastor Zdzisław Ples przedstawił dwa wykłady zatytułowane „Między stresem a depresją”. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko członków zboru, ale również mieszkańców Bydgoszczy. Pastor w przystępny sposób omówił naturę stresu i depresji, przedstawił skrajne stany psychiczne, a także sposoby radzenia sobie ze stresem. Wskazał na największego lekarza, jakim jest nasz Stwórca. Jezus przyjmuje  wszystkich utrapionych, ale trzeba skorzystać z tego zaproszenia i przyjść do Zbawcy. Razem będzie łatwiej przejść przez życie.

 

1 lutego 2014r. gościem w naszym zborze był brat Michał z Chełmna, który zaproponował powołanie chóru między zborowego. W jego skład wejdą członkowie zborów z Torunia, Chełmna i Bydgoszczy. Pierwsze spotkanie osób zainteresowanych odbyło się po nabożeństwie.

 

26 stycznia 2014r. roku z okazji Dnia Seniora gościliśmy seniorów z Torunia, Inowrocławia, Chełmna oraz ich przyjaciół. Program prowadził pastor Piotr Zawadzki, który zaprezentował slajdy na temat aktywności osób w wieku emerytalnym. Dzieci i młodzież z Chełmna wspaniale ubarwiły ten dzień wielbiąc Boga specjalnie przygotowanym programem artystycznym. Pastor Ryszard Jankowski podkreślił, że Bóg w swoim Słowie mówi o pięknym etapie w życiu, jakim jest starość, podając jednocześnie przykłady wdzięczności i godnego traktowania osób starszych. Dzieci z bydgoskiego zboru obdarowały wszystkich uczestników upominkami w postaci kalendarzy i własnoręcznie wykonanych laurek. Spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem. Uczestnicy z dużą radością odebrali słowa nadziei i pociechy oraz życzenia skierowane pod ich adresem. Dla części gości był to pierwszy kontakt z naszym Kościołem. Wszyscy rozeszli się w przekonaniu dobrze spędzonego dnia, błogosławionego czasu z Panem i bliźnim.

P1130040

 

11 stycznia 2014r. w bydgoskim zborze, jak co roku, dzieci z nauczycielkami przygotowały program artystyczny związany z rozpoczęciem Nowego Roku, a my, dorośli odwdzięczyliśmy się im upominkami wręczonymi po nabożeństwie. Te chwile bycia z sobą i obdarowywania się zawsze chwytają za serce i budują więzi.

21 września 2013r. w bydgoskim zborze przymierze z Panem zawarły trzy siostry z Piły. Zanurzenia dokonał pastor Ryszard Jankowski. W Pile jeszcze nie powstał zbór, jednak Pan ma swoje dzieci wszędzie. Ufamy, że ta garstka dzieci Bożych w Pile będzie rosła i stanie się zaczynem dla zboru KADS.
Nasi zborownicy, chcąc uświetnić tę uroczystość i pogłębić więzi z nowymi członkami rodziny chrześcijańskiej, przygotowali agape do której  wszyscy zostali zaproszeni po nabożeństwie.

2013-08-27 21-05-13

 

Od 16 do 25 sierpnia 2013r.  ożywienie w nasz zbór wprowadziła Misyjna Służba Kobiet. W ubiegłym roku podobna misja określona została piękną nazwą; Trzej Aniołowie.
Siostry, wraz z członkami naszego zboru, prowadziły pracę misyjną na terenie Bydgoszczy i Szubina. Podczas apelu ewangelizacyjnego 24 sierpnia  uczestnicy misji dzielili się z nami doświadczeniami z tej pracy. Podkreślali rolę modlitwy poprzedzającej wyjście do ludzi ze Słowem Bożym. Nasze siostry i bracia zwrócili uwagę, że dzięki tej pracy poczuli głęboką więź z Panem i ludźmi, którym mówili o miłości Bożej, przeżyli niezapomniane chwile radości, doświadczyli działania Ducha Świętego. Zainteresowanie mieszkańców wzbudzała„kanapa” będąca symbolem odpoczynku sobotniego oraz „Strefa Jezusa”,gdzie rozdawano bezpłatną literaturę, ulotki i przeprowadzano ankiety.

 

13 lipca 2013r. na kampie w Zatoniu przymierze z Panem zawarła Dominika, która mimo młodego wieku, podjęła bardzo dojrzałą decyzję. Obrzędu dokonał pastor Piotr Zawadzki. Przyjęcie do zboru miało miejsce 20 lipca, Dominika została naszą najmłodszą siostrą. Urodzona w rodzinie adwentystycznej, Dominika dorastała na naszych oczach. Od najmłodszych lat razem z siostrą aktywnie uczestniczy w życiu zboru, wykorzystując dar od Pana – talent muzyczny, śpiewa w zespole młodzieżowym, którego występy są dla nas zawsze dużym wydarzeniem i pokrzepieniem.

Dominika 

8 czerwca 2013r. nasze dzieci i młodzież oraz siostry – nauczycielki zakończyły rok katechetyczny. Oprawą tej uroczystości był program pt. „Zwycięzca” w formie rozważań młodych ludzi nad określeniami zasłyszanymi z Biblii: „białe szaty”, „księga żywota”,  „odpuszczenie grzechów”, „korona życia”, „nowe imię”, „druga śmierć”, „drzewo żywota”, „miasto z nieba”. Wnioskiem z tych rozważań jest, że zwycięzcą nie można zostać o własnych siłach, a kto zwycięży otrzyma od Boga koronę życia.

Młodsze dzieci występujące w drugiej części z dużym zaangażowaniem przedstawiły historię Hioba. Jak zwykle były to dla nas wszystkich wspaniałe przeżycia, również dla uczniów i nauczycieli, którzy po całorocznej pracy zasłużyli na odpoczynek.

 

25 maja 2013r. obchodziliśmy w naszym zborze  „Dzień rodziny chrześcijańskiej”. Dzieci, wierszami przedstawionymi z dużym zaangażowaniem, wielbiły Pana Boga i podkreślały dużą rolę w ich życiu: mamy, taty, babci, dziadka, wujka, cioci i innych krewnych. Bardzo wzruszające były słowa skierowane do nas przez najmłodszych: „W Dniu rodziny chrześcijańskiej słowa z serca płyną, by Jezus opiekował się całą rodziną”.

Nasz pastor – Piotr Zawadzki,  przytaczając słowa Pisma Świętego z  Mk 10.29-30, wskazał na najważniejszą  dla chrześcijanina rodzinę,  którą jest nasz Stwórca i kościół. Pastor podkreślił,  że żyje nasz Bóg i Jezus, dlatego nigdy nie będziemy sierotami. Pan Bóg kocha każde dziecko sercem jego matki. Te słowa są dla wierzących wsparciem i nadzieją.

 

W dniu 18 maja 2013r. w zborze bydgoskim odbył się zjazd młodzieży, który jak co roku cieszył się dużym zainteresowaniem.
W czasie sobotniego nabożeństwa, brat Filip, w apelu skierowanym przede wszystkim do młodych ludzi, zachęcał do chodzenia z Bogiem, podkreślał atrakcyjność tej drogi, wskazywał na budowanie wiary poprzez codzienne relacje ze Stwórcą.W apelu ewangelizacyjnym siostra Wiktoria dzieliła się własnymi doświadczeniami z przygotowań do matury, której tematem było porównanie różnych motywów końca świata – w Biblii i w utworach literackich. Była to doskonała okazja do mówienia o Bogu wielu napotkanym osobom, między innymi pasażerom w autobusie. Siostra radziła, aby w modlitwie prosić Boga o doświadczenia, przewodnim motywem winny być słowa Psalmu 40. 10,11: „Zwiastowałem sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu, Oto warg swoich nie zamknąłem, Panie, Ty wiesz o tym. Nie ukrywałem w sercu swoim sprawiedliwości twojej, Opowiadałem o wierności twojej i zbawieniu twoim; Nie zataiłem łaski i wierności twojej wobec wielkiego zgromadzenia.” Kazanie pastora Zdzisława Plesa, które jak zwykle jest dla nas „ucztą duchową”, tym razem odnosiło się do systemu wartości, wynikającej z niego misji i wizji oraz priorytetów życiowych. Pastor podkreślił, że najważniejszymi zasadami w życiu człowieka jest miłość do Pana Boga i bliźniego. Młodzi ludzie podczas całego nabożeństwa pieśniami chwalili Pana, wysławiali Jego moc. W programie popołudniowym pastor Zdzisław Ples ponownie służył kazaniem, tym razem na temat „Wielkiego Boju”. Bardzo przez wszystkich oczekiwanym punktem zjazdu był kontakt z naturą. Nie tylko młodzież, ale również starsi zborownicy wieczorem spotkali się przy ognisku, śpiewali pieśni i wzajemnie się budowali na chwałę naszego Pana.

 

13 kwietnia 2013r. w Bydgoszczy miał miejsce zjazd okręgowy. Głównym mówcą był przewodniczący kościoła Paweł Lazar. Podczas nabożeństwa wystąpiły zespoły dziecięce z Chełmna i Bydgoszczy. 
Jak co roku gościliśmy siostry i braci z pobliskich zborów: Chełmno, Grudziądz, Chojnice,  Toruń, Inowrocław .
Część popołudniową prowadził miejscowy pastor Piotr Zawadzki.  Zespół z Chełmna  przedstawił własny program słowno - muzyczny "Pokochaj Boga ", obrazujący historię pewnej rodziny, w której córka porządkuje rzeczy po niedawno zmarłej mamie. Znajduje również książki KADS i planuje je wyrzucić. Jednak w międzyczasie przychodzi pastor, który zostawia kontakt do siebie. Ojciec bohaterki nie ma czasu na rozmowę z córką w tych trudnych chwilach. W rezultacie dziewczyna dzwoni do pastora, dochodzi do spotkania ewangelizacyjnego.
Po programie młodzieży z Chełmna do przemówień zostali poproszeni pastorzy ze swoimi "Złotymi myślami". Na koniec części popołudniowej bydgoski zespół młodzieżowy wykonał pieśń "Mój Zbawiciel".

 

23 marca 2013 roku w bydgoskim zborze przymierze z Panem zawarł brat Mirosław Kania. Zanurzenia dokonał pastor Piotr Zawadzki, który nawiązując do dwóch najbardziej znanych w historii jednostek pływających: Arki Noego oraz Titanica, podkreślił, że Titanic nie dopłynął do celu, a zabawa na tym komfortowym statku trwała jedynie tak długo, jak doczesność. Jakże inaczej przedstawiały się losy Arki Noego, która nie zapewniała komfortu pasażerom, ale bezpieczeństwo i nadzieję zbawienia. Chrzest jest oddaniem się Bogu, potwierdzeniem wiary w potop i wejściem na pokład Arki.
Dla naszego brata był to wielki dzień. Brat Mirek powiedział:
"Powiedzieć TAK Panu Bogu jest łatwo, znacznie trudniej jest iść właściwą drogą, rozpoznawać ją stale i trwać na niej. Jestem wdzięczny Bogu, że dał mi poprzez różne wydarzenia w moim życiu możliwość poznania jego nauki i jego ludu. W najśmielszych moich wyobrażeniach nie myślałem, że kiedyś bardziej poznam Słowo Boże, dowiem się jaka jest prawda w nim zawarta - przesłanie Boga dla nas, błądzących ludzi - o trójanielskim poselstwie, o stanie człowieka po śmierci i o tym, co czeka nas w przyszłości. To zmieniło moje nastawienie, chciałbym nie tylko kroczyć drogą, która prowadzi do Pana, ale także być skutecznym narzędziem Boga wskazującym ją innym, niosącym światło Jego nauki. Jest to trudna droga, ale moim zdaniem jedyna możliwa do wyboru przez człowieka. Jeżeli nie wybierzemy tego co oferuje Bóg, cóż otrzymamy od tego świata ?"

 

Na zakończenie ferii, dla dzieci w naszym zborze, siostra Beata Zawadzka zorganizowała konkurs na temat: „Wolność to …. Wolność jest….Czym jest dla mnie wolność?”  
W konkursie mógł wziąć udział każdy, kto chciał podzielić się swoimi przemyśleniami na temat wolności, w dowolnej formie plastycznej lub literackiej.
W dniach 26 – 27 stycznia 2013r. , dzieci w wieku 7 – 13 lat nocowały w zborze. Dla tych, które po raz pierwszy brały udział w takim biwaku, było to wielkie przeżycie. Dzieci przygotowały plakat, na którym każdy mógł napisać jak rozumie wolność. Na rysunkach wolność symbolizowały najczęściej zwierzęta w klatce i na wolności. Były też wiersze. Autorką jednego z nich jest dwunastoletnia Marta Tyckun:
Wolność to miłość
Wiara i nadzieja
Wolność to ufność
Wolność w Bożych słowach się zawiera

Wolny jest każdy kto kocha Jezusa
Ten kto drogą Jego kroczy
Każdy kogo słowo Jego wzrusza
Każdy kto z grzechem zwycięski bój stoczy

Prośmy Boga o Jego wsparcie
Aby dopomógł nam w życiu
Nie stójmy przy grzechu uparcie
Nie siedźmy w ukryciu

Więc kroczmy drogą wolności
Aby się znaleźć pod skrzydłami Bożej miłości

Podczas biwaku inną atrakcją dla dzieci były warsztaty wyrobu świec prowadzone przez naszą siostrę Dankę Kedrynę. Każde dziecko otrzymało świeczkę, którą następnie mogło samodzielnie pomalować. Dzieci również rysowały
w grupach wylosowaną przez siebie historie biblijną, a wieczorem oglądały film. Niedzielny poranek rozpoczął się wycieczką. Na zakończenie wspólnych chwil, dzieci malowały białe koszulki specjalnymi mazakami, które zabrały na pamiątkę. Wspólnie spędzony czas skończył się zbyt szybko, pozostawił miłe wspomnienia
i wzmocnił przyjacielskie więzi.

DSC_0375

 

Jak co roku, również w styczniu tego roku, odbył się w Bydgoszczy kurs odzwyczajania od palenia. Spotkania prowadził pastor Piotr Zawadzki. 
14 stycznia kurs rozpoczęło 10 osób, a 6 ukończyło - 18 stycznia 2013r.
W kursie uczestniczyły również 3 osoby towarzyszące, które wspierały swoich bliskich . Wszystkie osoby biorące udział w kursie rzuciły palenie. Spotkania były doskonałą okazją do wywyższenia naszego Pana, do przekazania uczestnikom kursu, jak ważne dla wyjścia z nałogu jest poddanie życia pod Jego kontrolę.

 

5 stycznia 2013r. w bydgoskim zborze odbyło się noworoczne nabożeństwo tradycyjnie przygotowane przez dzieci i młodzież. Z okazji wejścia w nowy, 2013 rok, najmłodsze dzieci życzyły nam wszystkim:
znalezienia pewnej i stuprocentowej odpowiedzi na pytanie kto jest naszym Pasterzem,
czerpania radości z opowiadania o Jezusie,
kroczenia ze Zbawcą przez cały 2013 rok i przez całe życie.
Trochę starsze dzieci przypomniały stale aktualne i poruszające nauki z Góry Błogosławieństw.
W części muzycznej, młodzież uraczyła zebranych na nabożeństwie przepiękną pieśnią ze słowami psalmu „Pan jest pasterzem moim ….”. Po nabożeństwie nasze dzieci zostały obdarowane upominkami noworocznymi, a każdy ze zgromadzonych otrzymał również bardzo pomysłowy, okolicznościowy upominek. Dziękujemy Panu Bogu za takie spotkania, które uczą miłości
i wdzięczności oraz wzmacniają więzi międzypokoleniowe w naszym zborze.

 

W dniach 1-2 grudnia 2012r.w siedzibie bydgoskiego zboru przy ul. Lipowej 9, pastor Piotr Zawadzki poprowadził dwa spotkania na „gorący” w tym okresie temat końca świata. Ulotka zapraszająca na te spotkania, obiecywała ludziom zmęczonym straszeniem końcem świata, odpowiedzi na pytania:
Czy rzeczywiście nastąpi kiedyś koniec świata?
Co Pan Jezus nauczał o tym wydarzeniu?
Komu na tym zależy, aby wyznaczać takie daty?
Dlaczego wytyczane daty się nie sprawdziły?
W formie spotkania dyskusyjnego połączonego z pokazem multimedialnym, w oparciu o prawdy bibilijne, pastor przybliżył te zagadnienia licznie zgromadzonym uczestnikom.

 

29 listopada 2012r.zmarł brat Ferdynand Rozbicki z Bydgoszczy. Urodził się 25 maja 1925r.. 
Jako żołnierz polski, w czasie II wojny światowej przeszedł szlak bojowy od Lenino do Berlina. Przymierze z Panem brat Ferdynand zawarł 30 maja 1992r. Przez ostatnie lata swojego życia,
z uwagi na chorobę, pozostawał w domu, jednak zawsze interesował się życiem zboru. Uroczystości pogrzebowe miały miejsce w dniu 3 grudnia 2012r., na cmentarzu komunalnym przy ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. Poselstwo nadziei na spotkanie z Jezusem Chrystusem, skierował do zgromadzonych pastor Piotr Zawadzki.

 

Dzień 10 listopada 2012 roku na długo pozostanie w naszej pamięci, a w pamięci Agnieszki i Adama oraz ich bliskich – na zawsze. Sprawił to Pan Bóg za pośrednictwem swoich dzieci , które tego dnia powiedziały, że chcą oddać życie Panu i być z Nim na zawsze. Agnieszka Zawadzka i Adam Malewicz wychowali się w rodzinach adwentystycznych. Od najwcześniejszych lat swojego życia uczestniczyli w życiu zboru, aż nadeszła chwila, kiedy postanowili zawrzeć przymierze z Panem. Mimo młodego wieku, ich decyzja była bardzo dojrzała. Pastor Piotr Zawadzki, wprowadzając licznie zebranych na uroczystości w zagadnienie chrztu świętego podkreślił, iż chrzest jest cudownym darem, powodującym, że ktoś skazany na wieczną śmierć, będzie żył wiecznie. Ślub z Panem Bogiem daje człowiekowi możliwość wejścia do wieczności. 
Doniosły i radosny nastrój uroczystości podkreśliły utwory muzyczne w doskonałym wykonaniu naszej zborowej młodzieży.
Po nabożeństwie życzeniom nie było końca. Być może w sercach przyjaciół obecnych na uroczystości zrodziła się tęsknota za królestwem Bożym i chęć zawarcia takiego przymierza w późniejszym czasie. Również i tym osobom życzymy spełnienia marzeń i Bożych błogosławieństw.
Jesteśmy wdzięczni Panu za takie chwile, oby było ich jak najwięcej.

DSC_1049

20 października 2012 roku był w bydgoskim zborze dniem, w którym dziękowaliśmy Panu Bogu za dary - plony ziemi. Nasza siostra Danka Kedryna wspaniale ozdobiła kaplicę samodzielnie wyhodowanymi okazami warzyw, owoców, zbóż oraz apetycznym, pachnącym pieczywem. Wszystko artystycznie ułożone, jak widać na załączonym zdjęciu, cieszyło nasze oczy i serca podczas nabożeństwa. Oddawaliśmy za to chwałę i dziękczynienie naszemu Stwórcy. Dzień żniwno dziękczynny miał również piękną oprawę poetycko muzyczną w wykonaniu dzieci i młodzieży.

P1120053

 

W dniach 23 sierpnia – 1 września 2012r.gościliśmy w bydgoskim zborze grupę misyjną „Trzej Aniołowie”. Bóg zapukał do 18 serc młodych ludzi – uczestników obozu muzycznego, którzy podjęli się wielkiego dzieła ewangelizacji.
Na sobotnim nabożeństwie, podczas apelu ewangelizacyjnego dzielili się doświadczeniami z pracy misyjnej, która polegała na docieraniu do ludzi z prawdą o Bogu poprzez pieśni, rozmowy, ankiety, przedstawienie symboliki posągu z Księgi Daniela. Rozdali 4600 ulotek, 1000 zaproszeń na koncert, 350 książek, w tym 70 książek roku „Wielki Bój”, wypełnili 140 ankiet. Członkowie naszego zboru włączyli się do pracy z grupą misyjną. Na zakończenie pobytu młodych ewangelistów, w kaplicy przy ul. Lipowej odbył się koncert pieśni chrześcijańskich, na który zaproszono bydgoszczan spotkanych podczas pracy ewangelizacyjnej.
Czuwającą nad czystym, zgranym brzmieniem głosów i instrumentów była Dorota, która też pięknie grała na skrzypcach . Do grupy, która dostarczyła nam wielu niezapomnianych wrażeń, dołączyła młodzież z naszego zboru, która nie tylko muzyką i śpiewem chwaliła Pana, ale również uczestniczyła w spotkaniach ewangelizacyjnych.
„Trzej Aniołowie” opuścili nasze miasto i zbór, pozostawili nam nie tylko wspomnienia wspaniałych wspólnych chwil, ale głównie odpowiedzialność za ludzi, którzy zainteresowali się Słowem Bożym. Dziękujemy za to Bogu i Wam kochani „Aniołowie” - z nadzieją na następne takie spotkanie.

gm3a

 

9 czerwca 2012r., w naszym bydgoskim zborze miało miejsce zakończenie roku katechetycznego. Dzieci i młodzież wraz z nauczycielkami, przygotowały program nawiązujący do przypowieści o garncarzu, którego motywem przewodnim były dłonie. W czasie apelu ewangelizacyjnego dzieci mówiły jak bardzo kochają Pana Jezusa i opowiadały ulubione historie biblijne, a także przedstawiły scenkę nakarmienia głodnych. Uroczystość wzbogaciły pieśni, które jak zawsze wykonywane były z dużym uczuciem.
Po nabożeństwie siostry nauczycielki przekazały dzieciom świadectwa
i upominki.

 

Datę 25 - 27 maja 2012r. na długo zapamiętają nie tylko młodzi ludzie związani z Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego, ale również starsi wiekiem goście
i zborownicy uczestniczący w Zjeździe Młodzieży Adwentystycznej, który odbył się w Bydgoszczy.
W zjeździe, którego tematem przewodnim był „Niewidzialny świat”, uczestniczyło ok. 70 osób. Zjazd rozpoczął się w piątek, 25 maja, wieczorem uwielbienia.
Szkoła sobotnia poprzedzona była krótką scenką kuszenia Jezusa przez szatana przedstawioną z dużym znawstwem rzemiosła aktorskiego przez naszych młodych braci: Jonasza i Piotra. Właśnie ten fragment Pisma Świętego doskonale wpisuje się w problemy dzisiejszej młodzieży chrześcijańskiej, która na co dzień spotyka się z wieloma pokusami tego świata.
Lekcję szkoły sobotniej poświęconą ewangelizacji przeprowadził również przedstawiciel młodzieży - brat Filip z Lublina, który podkreślił, iż kluczem ewangelizacji jest zaufanie do Boga. Brat w bardzo obrazowy sposób przedstawił relacje Bóg – ludzie.
Kazaniem skierowanym głównie do młodzieży, usługiwał pastor Zenon Korosteński Brat wskazywał na niebezpieczeństwo zwiedzenia, którego jednym ze skutków jest zahamowanie rozwoju. W drugim zwiedzeniu szatan stara się przekonać ludzi nawróconych, że nie są nawróceni. Na tym polu również odnosi duże sukcesy. Zwiedzeniami zagrożeni są wszyscy chrześcijanie, ale głównie ludzie młodzi. Bóg wspiera swój lud w obronie przed atakami szatana. Pomoże nam w tym zrozumienie swojej tożsamości i nieustannie pogłębiana relacja z Chrystusem.
Oprawą muzyczną całego zjazdu zajęli się młodzi muzycy, którzy z Bożym błogosławieństwem, w profesjonalny sposób, rozwijają swoje talenty
i dostarczają nam wielu wspaniałych przeżyć duchowych i artystycznych.
W sobotnie popołudnie odbywały się wykłady i warsztaty, a w Pałacu Młodzieży koncertował zespół Chofesh, koncert miał charakter charytatywny.
Niedzielne przedpołudnie poświęcone było zabawom i rekreacji. Zjazd zakończył się wspólnym obiadem w niedzielę o godz. 13, jego uczestnikom trudno było się rozstać. Wszyscy ocenili zjazd jako bardzo udany, pogłębiający wzajemne przyjaźnie i relacje z Bogiem.
Dziękujemy Panu Bogu za kolejne dowody Jego miłości i prosimy o opiekę nad młodzieżą.

chofesh_koncert

 

Datę 25 - 27 maja 2012r. na długo zapamiętają nie tylko młodzi ludzie związani z Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego, ale również starsi wiekiem goście
i zborownicy uczestniczący w Zjeździe Młodzieży Adwentystycznej, który odbył się w Bydgoszczy.
W zjeździe, którego tematem przewodnim był „Niewidzialny świat”, uczestniczyło ok. 70 osób. Zjazd rozpoczął się w piątek, 25 maja, wieczorem uwielbienia.
Szkoła sobotnia poprzedzona była krótką scenką kuszenia Jezusa przez szatana przedstawioną z dużym znawstwem rzemiosła aktorskiego przez naszych młodych braci: Jonasza i Piotra. Właśnie ten fragment Pisma Świętego doskonale wpisuje się w problemy dzisiejszej młodzieży chrześcijańskiej, która na co dzień spotyka się z wieloma pokusami tego świata.
Lekcję szkoły sobotniej poświęconą ewangelizacji przeprowadził również przedstawiciel młodzieży - brat Filip z Lublina, który podkreślił, iż kluczem ewangelizacji jest zaufanie do Boga. Brat w bardzo obrazowy sposób przedstawił relacje Bóg – ludzie.
Kazaniem skierowanym głównie do młodzieży, usługiwał pastor Zenon Korosteński Brat wskazywał na niebezpieczeństwo zwiedzenia, którego jednym ze skutków jest zahamowanie rozwoju. W drugim zwiedzeniu szatan stara się przekonać ludzi nawróconych, że nie są nawróceni. Na tym polu również odnosi duże sukcesy. Zwiedzeniami zagrożeni są wszyscy chrześcijanie, ale głównie ludzie młodzi. Bóg wspiera swój lud w obronie przed atakami szatana. Pomoże nam w tym zrozumienie swojej tożsamości i nieustannie pogłębiana relacja z Chrystusem.
Oprawą muzyczną całego zjazdu zajęli się młodzi muzycy, którzy z Bożym błogosławieństwem, w profesjonalny sposób, rozwijają swoje talenty
i dostarczają nam wielu wspaniałych przeżyć duchowych i artystycznych.
W sobotnie popołudnie odbywały się wykłady i warsztaty, a w Pałacu Młodzieży koncertował zespół Chofesh, koncert miał charakter charytatywny.
Niedzielne przedpołudnie poświęcone było zabawom i rekreacji. Zjazd zakończył się wspólnym obiadem w niedzielę o godz. 13, jego uczestnikom trudno było się rozstać. Wszyscy ocenili zjazd jako bardzo udany, pogłębiający wzajemne przyjaźnie i relacje z Bogiem.
Dziękujemy Panu Bogu za kolejne dowody Jego miłości i prosimy o opiekę nad młodzieżą.